نُ

Love is a matter of chemistry

19 Aug
17 Aug

(Source: sourire-ala-vie)

17 Aug

(Source: simply-divine-creation)

17 Aug 
ولستِ تدرينَ شيئاً عن معاناتي..
And you know nothing about my suffering..

ولستِ تدرينَ شيئاً عن معاناتي..

And you know nothing about my suffering..

(Source: zee-almukhtar)

16 Aug alaa-a:

أحيانًا فقط نحتاج تصحيح النية ✨

alaa-a:

أحيانًا فقط نحتاج تصحيح النية ✨

16 Aug

(Source: noorsaleh)

15 Aug

(Source: elleeste-belle)

14 Aug areej-21:

👌

areej-21:

👌

14 Aug

(Source: travelthisworld)

14 Aug

nura-des:

لو كانت لنا القدرة على رؤية ما يفكر فيه بعضنا البعض لتغير كل شيء